Tag Archives: Xiaomi เป็นพันธมิตรกับ Microsoft

Xiaomi ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Microsoft ในข้อตกลงการใช้งานสิทธิบัตรและใบอนุญาตต่างๆร่วมกัน ซึ่งงานนี้จะทำให้ Xiaomi ขยายตลาดสมาร์ทโฟนของตัวเองออกไปได้ทั่วโลกมากขึ้น ขณะนี้ Microsoft ได้ขายสิทธิการใช้งานสิทธิบัตรให้ Xiaomi กว่า 1,500 รายการเลยทีเดียว โดยในข้อตกลงจะมีการติดตั้งแอพของ Microsoft อย่าง Skype และ Microsoft Office บนอุปกรณ์ของ Xiaomi มาให้ตั้งแต่แกะกล่องเลยด้วย ส่วนอุปกรณ์ที่จะได้ติดตั้งนั้นจะมีผลตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป