Tag Archives: Uber เปิดบริการใหม่ที่ประเทศพม่า

ไม่แน่ใจว่าหลังจากที่ล้มเหลวในการเปิดตัว Uber ในประเทศไทย แล้วก็เลยมองหาบ้านใกล้เคียงอย่างประเทศพม่านี่เอง หลังจากที่ Uber เปิดตัวที่ประเทศพม่า ก็ได้รับการสนับสนุนหลายๆอย่างจากรัฐบาล ทำให้คาดว่าจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอน

รัฐบาลพม่ายินดีพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆจาก Uber เพื่อที่จะให้ประเทศพม่าเป็นตลาดกลางที่น่าสนใจของนักลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านความปลอดภัย การสาธารณะ การเดินทางและการขนส่งด้วย