Tag Archives: Toshiba สหรัฐอเมริกา

เอาแล้วงัย Toshiba สหรัฐอเมริกา เรียกคืนแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กล็อตใหญ่ ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ผลิตโดย Panasonic อาการที่เจอคือแบตเตอรี่อาจเกิดความร้อนสูงจนทำให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงมาแล้วกับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา การเรียกคืนครั้งนี้ครอบคลุมโน้ตบุ๊กกว่า 40 รุ่นที่ขายระหว่างปี 2011-2016 จำนวนกว่า 91,000 ตัวที่ขายในสหรัฐ และ 10,000 ตัวที่ขายในแคนาดา งานนี้ลูกค้าในไทยก็โดนผลกระทบด้วย สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลได้ที่ Toshiba Battery Recall ใครที่สงสัยก็ให้รีบเข้าไปเช็คข้อมูลโดยด่วน เพราะ Toshiba จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ฟรี