Tag Archives: Tesla ปรับลดราคา Model 3 รุ่นที่ผลิตในจีนลง 16%

Tesla Model 3 มีการส่งมอบให้ลูกค้าที่เป็นพนักงานของ Tesla เองแล้วในล็อตแรกคือ 15 คัน และมีแผนจะส่องมอบให้ลูกค้าทั่วไปในวันที่ 7 มกราคม 2020 เป็นต้นไป ซึ่งล่าสุด Tesla ก็ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีน จึงได้มีการปรับลดราคา Tesla Model 3  ลงถึง 16% จาก 355,800 หยวน เหลือ 299,050 หยวน พร้อมทั้งลดราคาอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ชาร์จไฟด้วย