Tag Archives: SMRT

สำหรับ SMRT นั้นเป็นบริษัทขนส่งมวลชนในประเทศสิงคโปร์ มีกิจการรถแท็กซี่, รถบัส, บริการระบบราง, รถไฟฟ้าสาย MRT และ LRT ล่าสุดทาง SMRT กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยเพื่อขายกิจการแท็กซี่ให้กับ Grab ซึ่งปัจจุบันมีรถแท็กซี่ให้บริการอยู่ 3,400 คัน งานนี้ SMRT ขอมีหุ้นส่วนใน Grab และขอให้มีกรรมการจาก SMRT 1 คนเข้าไปนั่งเป็นกรรมการด้วย ในส่วนของคนขับแท็กซี่เดิมนั้น อาจจะมีการเจรจาให้สามารถขับรถได้เหมือนเดิม เพื่อให้มีงานทำต่อไป