Tag Archives: Niantic Labs ผู้พัฒนาเกม Pokemon Go

จะเห็นว่าปัจจุบันมีผู้เล่นที่โกงเกม Pokemon Go เริ่มโดนแบนแบบถาวรแล้ว โดยผู้พัฒนาเกม Niantic Labs เริ่มเอาจริงแล้ว ซึ่งมีการอธิบายเอาไว้ในหน้า Pokemon Go Support โดยมีการยกตัวอย่างของวิธีการเล่นที่จะถูกแบนถาวร ดังนี้

  • โกงตำแหน่ง GPS
  • ใช้อีมูเลเตอร์ปรับแต่ง
  • ใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าถึง Pokemon Go
  • ใช้ผ่านซอฟต์แวร์ของบุคคลที่ 3

ทั้งนี้หากมีการแบนโดยที่ผู้เล่นไม่ได้กระทำความผิดใดๆ ก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อปลดแบนไปยัง Pokemon Go ได้