Tag Archives: Flash Player

Flash Player

เมื่อโลกต้องจารึกประวัติศาสตร์บนหน้าเทคโนโลยีอีกครั้งเกี่ยวกับ Adobe Flash Player ที่พัฒนาจากทีมงาน Adobe ที่เป็นผู้พัฒนา Application ที่สร้างความบันเทิงมากมายบนเว็บไซต์ และยังเป็นมาตรฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆที่ทำงานบนเว็บไซต์อีกด้วย

Flash Player รองรับการทำงานแบบ Script ต่างๆมากมาย และทุกๆอย่างที่พัฒนาจาก Flash ก็จะสามารถทำงานได้บนเว็บเบราเซอร์ การพัฒนาซอต์ฟแวร์เหล่านี้ข้อสังเกตุที่เห็นได้ชัดก็คือการเล่น Flash บนหน้าเว็บไซต์ที่เป็นมากกว่าการอ่านหน้าเว็บไซต์อย่างเดียว และยังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการเปิดตัว Web 2.0 และ Web 3.0 อีกด้วย ซึ่งเราได้ยกตัวอย่างเทคโนโลยีของ Flash Player มาให้เพื่อนๆได้รู้กัน

  • การเล่นเกมส์บนเว็บไซต์
  • การเล่นเพลงบนเว็บไซต์
  • การเล่นหนังบนเว็บไซต์
  • การเขียน Action Script ต่างๆ

นอกจากนี้เรายังสามารถแบ่งรูปแบบการทำงานของ Flash ได้อีกหลายรูปแบบดังนี้

Flash Player Type : swf, fla, flv, avi, spa, xml

Flash Player File : avi, gif, png, ssk, piv