Tag Archives: Delicious รุ่นปี 2016 หวนคืนสู่รากเหง้าเดิม

สำหรับ Delicious ก็มีการเปลี่ยนเจ้าของอยู่หลายครั้งด้วยกัน และก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆครั้ง ซึ่งเจ้าของล่าสุดของ Delicious ก็คือบริษัท Domainersuite โดยมีการเข้ามาดูแลต่อผ่านบริษัทลูกชื่อ Delicious Media

เจ้าของล่าสุดมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลง Delicious รุ่นปี 2016 คือเปลี่ยนโดเมนจาก delicious.com กลับเป็น del.icio.us ซึ่งเป็นชื่อโดเมนเดิมตั้งแต่แรก และมีการเปลี่ยน Engine ปัจจุบันของ Delicious จากจาวาสคริปต์กลับเป็น Engine รุ่นก่อนหน้า เพราะมีปัญหาที่ไม่ติดอันดับ SEO นั่นก็แปลว่าเป็นการหวนคืนสู่รากเหง้าเดิมของ Delicious นั่นเอง