Tag Archives: 7 วิธีเลือกซื้อมือถือ Android ราคาไม่เกิน 7 พันบาท

เชื่อว่าหลายคนยังมีวิธีการเลือกซื้อมือถือที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่รู้ว่าจะต้องดูคุณสมบัติอะไรบ้าง บางทีก็เอาที่ราคาถูกและความสวยความงามไว้ก่อน แต่ความจริงแล้วพื้นฐานการเลือกซื้อมือถือมันมีอยู่ 7 วิธีด้วยกัน ซึ่งจะขอกล่าวถึงเพียงวิธีการเลือกซื้อมือถือของ Android ที่มีราคาไม่เกิน 7,000 บาท เพราะมือถือในช่วงระดับราคา 5,000 – 7,000 บาท เป็นมือถือระดับกลางที่มีคุณสมบัติครอบคลุม และใช้งานได้ตามมาตรฐานของสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน

สำหรับ 7 วิธีในการเลือกซื้อมีดังนี้

  1. ควรเลือกหน้าจอขนาด 5.0 นิ้ว ขึ้นไป
  2. ความละเอียดหน้าจอต้อง HD 720p ขึ้นไป
  3. หน่วยความจำแรม (RAM) ต้องมีขนาดอย่างน้อย 2GB
  4. หน่วยความจำภายใน (ROM) ขั้นต่ำต้องมีขนาด 16GB
  5. ควรรองรับหน่วยความจำเสริมแบบ MicroSD Card
  6. รองรับการใช้งาน 4G LTE
  7. ควรใช้กล้องดิจิทัลด้านหลัง 13 ล้านพิกเซล และกล้องดิจิทัลด้านหน้า 5 ล้านพิกเซล