Tag Archives: โปรแกรม Adobe Reader

ครบเครื่องเรื่องไฟล์ PDF ต้องนี่เลย โปรแกรม Adobe Reader ควรจัดให้เป็นโปรแกรมปรำจำเครื่อง เพราะยังไงคุณก็ต้องได้ใช้โปรแกรมนี้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะใช้ เปิดอ่านไฟล์ PDF, แปลงไฟล์ PDF, แก้ปัญหาไฟล์ PDF

ไฟล์ PDF เป็นไฟล์ที่เหมาะในการนำข้อมูลมาเผยแพร่ เพราะเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ และสะดวกในการรับส่งข้อมูลอย่างมาก เพราะไฟล์จะมีขนาดเล็ก ดังนั้นจึงต้องมีโปรแกรมอ่านไฟล์ชนิดนี้โดยเฉพาะ และขอยกหน้าที่นี้ให้กับโปรแกรม Adobe Reader นอกจากอ่านไฟล์แล้วยังใช้ในการแปลงไฟล์อื่นๆให้เป็นไฟล์ PDF ได้ด้วย เช่น แปลงไฟล์ Word หรือไฟล์ที่สร้างด้วย MS Office ให้เป็นไฟล์ PDF พร้อมกับรองรับการอ่านไฟล์ PDF ออนไลน์ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือผ่านเว็บเบราเซอร์ได้ หรือจะใช้ในการเน้นข้อความ หรือที่เรียกว่าทำไฮไลท์ ในไฟล์ที่อ่านเพื่อเป็นการเตือนความจำก็ยังได้