Tag Archives: ฟีเจอร์แสดงผลการจราจรบน Apple Maps

ในที่สุดผู้ใช้งาน Apple Maps ในประเทศไทยก็จะได้ใช้งานฟีเจอร์แสดงผลการจราจรทั้งบน iOS และ OS X แล้ว เพราะจากที่ฟีเจอร์นี้เปิดให้ใช้งานมาตั้งแต่ iOS 8 แต่ประเทศไทยเราก็ยังไม่ได้ใช้งานสักที อย่างไรก็ตามมีการอัพเดตให้กับหลายๆประเทศเรื่อยมา จนในที่สุดก็ถึงคิวของเรา สำหรับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียว

  • ผู้ใช้งาน Apple Maps บน iOS ให้ไปที่ปุ่มแสดงรายละเอียดด้านล่างขวา ทำการเลือก Show Traffic
  • ผู้ใช้งาน Apple Maps บน OS X ให้กดปุ่ม Show ด้านล่างซ้าย ทำการเลือก Show Traffic