LINE เปิดตัวฟีเจอร์ Compact Video Mode

LINE  Compact Video Mode เป็นฟีเจอร์สำหรับย่อวิดีโอ สามารถใช้ได้ทั้งห้องแชทหรือวีดีโอคอลใน LINE วิธีใช้คือฟีเจอร์นี้จะเพิ่มตัวเลือกบริเวณขวาบนของวิดีโอ สำหรับย่อวิดีโอให้อยู่ในหน้าต่างขนาดเล็ก พร้อมกับสามารถเลื่อนวิดีโอให้ไปอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้ตามต้องการหน้าแชท กล่าวคือเราจะสามารถใช้งาน LINE และดูวิดีโอไปได้พร้อมๆ กันได้ นั่นเอง