Monthly Archives: สิงหาคม 2014

Apple ได้ทำการตรวจสอบ iPhone ที่ผลิตในปี 2012-2013 แล้วพบปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่บางเครื่อง อาการคือจะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าปกติ ทำให้ต้องชาร์จบ่อยขึ้น ซึ่ง Apple ก็ได้ออกแผนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับเครื่อง iPhone ที่ผลิตในช่วงปีดังกล่าวฟรี เพียงแค่ตรวจรหัสเครื่องที่ https://ssl.apple.com/support/iphone5-battery/ เมื่อพบว่าเครื่องของเราอยู่ในช่วงปีการผลิตดังกล่าว ก็ให้ต่อศูนย์บริการของ Apple เพื่อขอทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ทันที เรื่องการเปลี่ยนแบตจะเป็นในส่วนการตัดสินใจของผู้ใช้งานเอง จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ และก่อนการไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ผู้ใช้งานควรทำการสำรองข้อมูลเก็บไว้ซะก่อน รวมทั้งการปิด Find My iPhone หรือจะให้ดีก็ทำการลบข้อมูลในเครื่องไปเลย เพราะเราได้สำรองเอาไว้แล้ว นี่ก็เป็นการคำแนะนำจาก Apple นั่นเอง